הוראות שימוש במוצר ואחריות:

התקנת המוצר תתבצע ע"י חשמלאי מוסמך מטעם הלקוח.

לפני ניקוי המוצר יש לנתקו מהחשמל, ניתן לנקות את המוצרים במטלית יבשה או לחה בלבד.

במידה וגוף התאורה דורש תיקון או טיפול, על הלקוח ליצור קשר ולהעביר את גוף התאורה לסטודיו חן תעוז.

אחריות תינתן בכפוף להצגת קבלה בלבד.

תוקף האחריות כמפורט בקבלה ועד 10 שנים, בתנאי שהמוצר הותקן ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם להוראות הסטודיו.

לא תינתן אחריות על נזקים שנגרמו למוצרים ע"י הלקוח ו/או לצד שלישי כתוצאה מהתקנה ו/או שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות. מובהר בזאת כי האחריות לא תחול על שבר, לרבות שבר זכוכית, פגם או נזק למוצר, נזקים שנגרמו כתוצאה מניקוי המוצר בחומרי ניקיון כלשהם ו/או הנובעים משימוש בנורות לא מתאימות ו/או הנובעים מאירוע חיצוני שאינו קשור בסטודיו לרבות תאונה, שריפה, הצפה, תקלות ברשת החשמל ו/או הנובעים מנזק ברשלנות או זדון מצידו של הלקוח ו/ או מי שאינו מנציגי הסטודיו.

המוצרים מסופקים עם נורות לד איכותיות המותאמות לכל אחד מגופי התאורה בעוצמתן ובצורתן. האחריות אינה חלה על הנורות, אותן יש להחליף מעת לעת על פי הצורך. 

אחסון ומשלוח הזמנות:

ניתן לאחסן הזמנות עד 30 יום מיום ההזמנה, לאחר 30 יום יחול חיוב בגין אחסנה, אלא אם סוכם אחרת במעמד ההזמנה בלבד.

משלוח ההזמנה לבית הלקוח יהיה כרוך בתוספת תשלום, אלא אם סוכם אחרת במעמד ההזמנה בלבד. 

תנאי תשלום:

ניתן לשלם בהעברה בנקאית או צ'ק או מזומן.

תחילת העבודה על ההזמנה הינה לאחר העברת התשלום.
הסחורה בבעלות סטודיו חן תעוז עד לפירעון התשלום במלואו.

בכל שאלה או בקשה נוספת, אני כאן בשבילכם. 

ניתן ליצור קשר ב- 052-6405248.

1/1

Subscribe to Chen Taoz Club

Get our free weekly inspiration newsletter, invitations for exclusive events, exhibitions, design news and updates and special bonuses for club members only

Products use and install instructions & Warranty terms

Contact +972-0526405248 ChenTaozDesign@gmail.com 32 Ehud Kinamon, Bat Yam, Israel

@2021 by Chen Taoz Design. All the rights reserved to Chen Taoz Design. 

Any use of the texts, images and other information displayed on this site

is not allowed without written permission from Chen Taoz.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon